Zaliczenie służby instruktorskiej

W rozkazie L14/2013 zaliczono służbę instruktorską za okres od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013.

Z treścią rozkazu można się zapoznać tu.