Mamy nowe władze!

Wyboru nowych władz dokonali drużynowi i instruktorzy z naszego hufca w piątek 25 września na zjeździe zwyczajnym. Na funkcję naszego Komendanta został niespodziwanie wybrany hm Sławomir Wietecha – gratulujemy! :)

Nastąpiła również zmiany w składzie Komendzie Hufca, od teraz w skład Komendy wchodzą:
- phm. Dawid Żółtowski - Z-ca Komendanta Hufca, Skarbnik
- pwd. Izabela Bergolc - Członek Komendy Hufca ds. programu
- pwd. Emilia Kaczmarska - Członek Komendy Hufca ds. kształcenia
- pwd. Tomasz Wiśniewski - Członek Komendy Hufca ds. promocji
- phm. Piotr Hołownia - Członek Komendy Hufca ds. pracy z kadrą
- phm. x Wiesław Szymański - Członek Komendy Hufca ds. rozwoju duchowego

Powołana została także Komisja Rewizyjna w nowym składzie:
pwd. Grzegorz Krajewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
phm. Magdalena Hołownia - Członek Komisji Rewizyjnej
phm. Łukasz Grabowski - Członek Komisji Rewizyjnej

Dziękujemy za pracę i zaangażowanie dotychczasowym członkom Komendy Hufca oraz Komisji Rewizyjnej. Nowowybranym zaś życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz środowiska.