Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło PokojuW tradycje naszego hufca wpisały się na dobre wyjazdy po Betlejemskie Światełko Pokoju. W tym roku harcerze z Hufca ZHP Mława pojechali do Zakopanego 13 grudnia gdzie przez weekend cieszyli się z uroku polskich gór, ale także odebrali betlejemski ogień z rąk słowackich skautów w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Informacje o tym, kiedy światełko będzie roznoszone wśród mieszkańców Mławy , będą podawane w kościołach . Dodatkowo światełko można odebrać w harcówce Szczepu Drużyn Przyparafialnych przy parafii św. Stanisława BM w dniach 21 – 24 grudnia 2013 w godzinach podanych na drzwiach harcówki.