Zjazd Hufca ZHP Mława - 25 września 2015

Informujemy iż Zjazd Hufca ZHP Mława odbędzie się 25 września o godz. 17:00 w Komendzie Hufca przy ul. Stary Rynek 18

Według stanu na 1 września zostanie wydany rozkaz dot. zaliczenia służby instruktorskiej na podstawie którego zostanie ustalona lista osób mających bierne prawo wyborcze na zjeździe Hufca ZHP Mława.