Zjazd Zwykły Hufca

Druhny i Druhowie,
informujemy, o Decyzji pełnomocnika ds. Hufca ZHP Mława nr 01/P/2023 z dnia 23 maja 2023 r. oraz o rozkazie L. 4/2023 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zwołania Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Mława poszerzonego o wybór delegata na Zjazd Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Informujemy, że rozkaz wraz z uchwałą dostępny jest w repozytorium hufca w folderze „Zjazd Hufca 2023”
Dokumenty Zjazd Hufca

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.