Betlejemskie Światełko Pokoju

Jak co roku harcerze z naszego hufca w dniach 21-22 grudnia będą roznosili
Betlejemskie Światełko Pokoju po mławskich osiedlach. Misją harcerzy jest to aby na każdym stole wigilijnym zagościł płomień z groty betlejemskiej symbolizujący ciepło i nadzieję.

Dzielnice w których będzie można spotkać harcerzy to:
OKM: VI PWMDW "Jungi Męskie", Gromada Zuchowa "Wilczki Morskie"
Os. Młodych: VII PWGŻDW "Jungi Żeńskie"
Os. Sieniewicza: I PWKDH "Blind"