Nadzwyczajny zjazd Hufca ZHP Mława - 8 listopada 2013

W związku ze zwołaniem nadzwyczajnego zjazdu Hufca ZHP Mława przez Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP, proszę o zapoznanie się z treścią rozkazu.

Do 18 października 2013 roku proszę o uzupełnienie składek przez instruktorów, którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku. Według stanu na 18 października zostanie wydany rozkaz dot. zaliczenia służby instruktorskiej na podstawie którego zostanie ustalona lista osób mających bierne prawo wyborcze na zjeździe Hufca ZHP Mława.

Na 14 dni przed zjazdem osoby mające czynne prawo wyborcze otrzymają materiały zjazdowe na adresy e-mailowe lub domowe.