Zjazd Hufca ZHP Mława - 25 września 2015

Informujemy iż Zjazd Hufca ZHP Mława odbędzie się 25 września o godz. 17:00 w Komendzie Hufca przy ul. Stary Rynek 18

Według stanu na 1 września zostanie wydany rozkaz dot. zaliczenia służby instruktorskiej na podstawie którego zostanie ustalona lista osób mających bierne prawo wyborcze na zjeździe Hufca ZHP Mława.

MAKI 2015

MAKI 2015Wszystkich funkcyjnych i harcerzy naszego hufca zapraszamy do wzięcia udziału w Letniej Akcji Szkoleniowej - MAKI 2015. W LAS udział mogą wziąć harcerski i harcerze, którzy w tym roku kończą 16 lat. Zachęcamy Was serdecznie do udziału!


W tym rok w ofercie MAKÓW są:
- kurs przewodnikowski
- kurs drużynowych gromad zuchowych
- kurs drużynowych drużyn harcerskich
- kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich
- kurs drużynowych drużyn wędrowniczych

Kurs odbędzie się w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie w dniach:
- 5-12.08.2015 r. - kurs przewodnikowski
- 12-19.08.2015 r. - kurs drużynowych

Koszt każdego tygodnia kursu to 220 zł.

Wigilia Hufca

Wigilia odbędzie się w salce na plebani przy kościele św. Trójcy dn. 20 grudnia br. o godzinie 16:00. Podczas wigilijnego spotkania harcerzy przy Świetle Betlejemskim, nie zabraknie kolęd, dzielenia się opłatkiem, życzeniami oraz wzajemną sympatią.

Serdecznie zapraszamy wszystkich harcerzy i instruktorów


KH Mława

20-lecie I PWKDW "Blind"

20-lecie I PWKDW "Blind"Dnia 14 listopada 2014 roku o godz.17:30 w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie odbędzie się Koncert Szant z okazji 20-lecia powstania I Przyparafialnej Wodnej Koedukacyjnej Drużyny Wędrowniczej „BLIND” (w skrócie I PWKDW BLIND), organizowany przez Komendę Hufca ZHP Mława.
Koncert będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców Miasta Mława i finansowany jest z środków uzyskanych przez organizatora z konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Mława. W programie koncertu przewidziany jest występ zespołu szant z Warszawy działającego pod nazwą „Zespół Dnia Następnego” oraz konkursy i zabawy żeglarskie dla uczestników.
I PWKDW BLIND została założona przez księdza Romana Jankowskiego, dh Waldemara Chocholskiego (pierwszy drużynowy tej drużyny) i dh Małgorzatę Falkowską, jako pierwsza drużyna harcerska w Mławie działająca przy Parafii Św. Trójcy. Członkowie nowo-założonej drużyny złożyli swoje Przyrzeczenia Harcerskie 11 listopada 1994 roku.
Drużyna od samego początku istnienia wybrała jako swój profil żeglarstwo i już latem 1995 roku jej członkowie wzięli udział w obozie żeglarskim, zdobywając patenty żeglarza jachtowego (pierwszy stopień żeglarski).
Przez 20 lat swojej działalności I PWKDW BLIND brała udział w wielu obozach żeglarskich i harcerskich, rajdach pieszych, turniejach sportowych oraz konkursach ratowniczych i muzycznych, zdobywając szereg nagród. Wielu członków tej drużyny, oprócz wyróżnień na drodze harcerskiej osiągnęło także sukces w życiu zawodowym i prywatnym, zdobywając dobre wykształcenie i wykonując bardzo trudne i wymagające zawody.
Obecnie I PWKDW BLIND, prowadzona jest przez drużynową dh Annę Sokolską i skupia grupę młodzieży w wieku 15-18 lat, przygotowującą się do zdobycia pierwszych szlifów żeglarskich i współorganizującą jedną z największych imprez harcerskich w Polsce, czyli turniej halowej piłki nożnej „REKINY FUTBOLU”.

Warty 1 Listopada

Warty 1 ListopadaW długoletnią tradycję mławskiego harcerstwa wpisały się warty przy grobach, w tym roku nie było inaczej. Harcerze pełnili warty przy grobach związanych z harcerstwem mławskim. Nieodzownym elementem są warty przy grobie nieznanego żołnierza, gdzie też można było ich ujrzeć.