Zajęcia na MHS - zgody rodziców

Prosimy rodziców/opiekunów dzieci, które będą uczestniczyły w zajęciach rekreacyjnych na Mławskiej Hali Sportowej, o wypełnienie i przekazanie drużynowym zgody na udział dziecka w zajęciach (wzór dostępny po kliknięciu).

Mamy nowe władze!

Wyboru nowych władz dokonali drużynowi i instruktorzy z naszego hufca w piątek 25 września na zjeździe zwyczajnym. Na funkcję naszego Komendanta został niespodziwanie wybrany hm Sławomir Wietecha – gratulujemy! :)

Nastąpiła również zmiany w składzie Komendzie Hufca, od teraz w skład Komendy wchodzą:
- phm. Dawid Żółtowski - Z-ca Komendanta Hufca, Skarbnik
- pwd. Izabela Bergolc - Członek Komendy Hufca ds. programu
- pwd. Emilia Kaczmarska - Członek Komendy Hufca ds. kształcenia
- pwd. Tomasz Wiśniewski - Członek Komendy Hufca ds. promocji
- phm. Piotr Hołownia - Członek Komendy Hufca ds. pracy z kadrą
- phm. x Wiesław Szymański - Członek Komendy Hufca ds. rozwoju duchowego

Powołana została także Komisja Rewizyjna w nowym składzie:
pwd. Grzegorz Krajewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
phm. Magdalena Hołownia - Członek Komisji Rewizyjnej
phm. Łukasz Grabowski - Członek Komisji Rewizyjnej

Dziękujemy za pracę i zaangażowanie dotychczasowym członkom Komendy Hufca oraz Komisji Rewizyjnej. Nowowybranym zaś życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz środowiska.

Zjazd Hufca ZHP Mława - 25 września 2015

Informujemy iż Zjazd Hufca ZHP Mława odbędzie się 25 września o godz. 17:00 w Komendzie Hufca przy ul. Stary Rynek 18

Według stanu na 1 września zostanie wydany rozkaz dot. zaliczenia służby instruktorskiej na podstawie którego zostanie ustalona lista osób mających bierne prawo wyborcze na zjeździe Hufca ZHP Mława.

MAKI 2015

MAKI 2015Wszystkich funkcyjnych i harcerzy naszego hufca zapraszamy do wzięcia udziału w Letniej Akcji Szkoleniowej - MAKI 2015. W LAS udział mogą wziąć harcerski i harcerze, którzy w tym roku kończą 16 lat. Zachęcamy Was serdecznie do udziału!


W tym rok w ofercie MAKÓW są:
- kurs przewodnikowski
- kurs drużynowych gromad zuchowych
- kurs drużynowych drużyn harcerskich
- kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich
- kurs drużynowych drużyn wędrowniczych

Kurs odbędzie się w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie w dniach:
- 5-12.08.2015 r. - kurs przewodnikowski
- 12-19.08.2015 r. - kurs drużynowych

Koszt każdego tygodnia kursu to 220 zł.