Warty przy grobach

Warty przy grobachW długoletnią tradycję mławskich harcerzy wpisały się warty przy grobach, także w tym roku nie zawiedliśmy. Pełniliśmy warty przy grobach związanych z harcerstwem, patrona naszego hufca – Henryka Klemensa Sokalskiego oraz patrona szczepu – hm. Michała Kowalewskiego. Nie zapomnieliśmy o grobie nieznanego żołnierza, gdzie też dzielnie pełniliśmy warty. Symbolicznym zapaleniem zniczy uczciliśmy pamięć o tych, którzy kształtowali naszą „małą” ojczyznę.