Rozkaz L14/2013

Mława, dn. 29 października 2013 r.


Związek Harcerstwa Polskiego
Pełnomocnik ds. Hufca ZHP Mława
im. Henryka Klemensa SokalskiegoRozkaz L 14/2013


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Mazowieckiej L15/2013 z dnia 25 września 2013 roku:
„1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informuję, że Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP uchwałą nr 19/VI/2013 z dnia 23 września 2013 roku w związku z niedopełnieniem obowiązku opłacenia podstawowej składki członkowskiej, zgodnie z uchwałą nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 roku w sprawie podstawowej składki członkowskiej, stwierdza wygaśnięcie mandatu członków Komendy Hufca ZHP Mława:
- hm. Sławomira Wietechy – komendant hufca
- pwd. Martyny Bajer – skarbnika
- pwd. Huberta Baluka – członka ds. kształcenia i pracy z kadrą
- Agnieszki Nowak – członkini
- pwd. Grzegorza Nowaka – członka
- pwd. Agaty Przasnyskiej – członkini.
Na podstawie Statutu ZHP §45 ust.3 i 4 dla zapewnienia prawidłowego zarządu zwykłego Hufcem ZHP Mława, na okres od dnia 23 września 2013 roku do czasu odbycia zjazdu nadzwyczajnego hufca, na funkcję pełnomocnika ds. Hufca ZHP Mława zostaje powołany phm. Piotr Hołownia.
11. Wystąpienia instruktorów, skreślenia z listy członków ZHP, zawieszenia instruktorów.
11.4. Zgodnie z uchwałą nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 roku w sprawie podstawowej składki członkowskiej oraz Statutem ZHP §24 pkt 4), w związku z nieopłaceniem podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie, wygasły mandaty członków Komisji Rewizyjnej Hufca Mława:
- phm. Kazimierza Lewandowskiego
- pwd. Grzegorza Krajewskiego
- pwd. Magdaleny Kowalskiej.”

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Mazowieckiej L16/2013 z dnia 10 października 2013 roku:
„9. Zaliczenie służby instruktorskiej.
9.1. Na podstawie uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 roku w sprawie zaliczania służby instruktorskiej, zaliczam służbę instruktorską za okres 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. niżej wymienionym druhnom i druhom, instruktorkom i instruktorom z przydziałem służbowym do Chorągwi Mazowieckiej ZHP:
- hm. Sławomir Wietecha – Komendant Hufca Mława.”

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1 Na podstawie uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 roku w sprawie zaliczania służby instruktorskiej, zaliczam służbę instruktorską za okres 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. niżej wymienionym druhnom i druhom, instruktorkom i instruktorom z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Mława:
1. Agnieszka Nowak – członek Komendy Hufca ds. programu,
2. pwd. Agata Przasnyska – członek Komendy Hufca ds. współpracy z rodzicami,
3. pwd. Martyna Bajer – Skarbnik - członek Komendy Hufca,
4. pwd. Grzegorz Adam Nowak – członek Komendy Hufca - Kwatermistrz,
5. pwd. Hubert Michał Baluk – członek Komendy Hufca ds. szkolenia, szef Hufcowej Szkoły Zastępowych, członek Kręgu Instruktorskiego „Przechył”,
6. phm. Kazimierz Lewandowski – przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej, Komendant Kręgu Seniorów,
7. pwd. Grzegorz Krajewski – członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej, drużynowy XI ŚKDH „Eko-harce” w Czernicach Borowych,
8. phm. Magdalena Kowalska – członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej, członek Kręgu Instruktorskiego „Przechył”,
9. hm. Mieczysław Asztemborski – przewodniczący Hufcowej Komisji Instruktorskiej,
10. phm Hanna Wietecha – członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich,
11. hm. Włodzimierz Lubiejewski – członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich,
12. phm. Piotr Hołownia – członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich,
13. pwd. Mateusz Leszczyński – Namiestnik Namiestnictwa „Pod prąd”, członek Kręgu Instruktorskiego „Przechył”,
14. Dawid Żółtowski - drużynowy I PKWDW „Blind”,
15. pwd. Tomasz Gertner – drużynowy II PKDH „Sokoły”,
16. Natalia Stefańska – drużynowa VII PWŻDW „Jungi”,
17. Monika Kłobucka – drużynowa Przyparafialnej Koedukacyjnej Drużyny Wielopoziomowej „Cień Berdysza” w Szydłowie,
18. Natalia Chmielewska – drużynowa I Gromady Zuchowej „Wilczki Morskie”,
19. pwd. Julia Nadratowska - szefowa Hufcowego Zespołu Rozwoju Społecznego, członek Kręgu Instruktorskiego „Przechył”
20. phm. Magdalena Jaros – Rzecznik Prasowy Hufca,
21. pwd. Karolina Aptowicz – szefowa Hufcowego Zespołu Rozwoju Duchowego, członek Kręgu Instruktorskiego „Przechył”,
22. phm. Łukasz Grabowski – szef Hufcowego Zespołu ds. Programu, członek Kręgu Instruktorskiego „Przechył”,
23. pwd. Amanda Wernik – Komendant Kręgu Instruktorskiego „Przechył”,
24. pwd. Mateusz Wernik – członek Kręgu Instruktorskiego „Przechył”,
25. pwd. Artur Wietecha
26. phm. Alina Zalewska – członek Kręgu Seniorów,
27. Antoni Byks – członek Kręgu Seniorów,
28. Ludwika Jankowicz – członek Kręgu Seniorów,
29. Teresa Obraniak – członek Kręgu Seniorów,
30. Zuzanna Kruszewska – członek Kręgu Seniorów.

Czuwaj!
Pełnomocnik ds. Hufca ZHP Mława
phm. Piotr Hołownia