L7/2016

Mława, 2 kwietnia 2016 r.


Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Mława
im. Henryka Klemensa Sokalskiego

Rozkaz L. 7/20167. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich w Mławie przy Komendzie Hufca ZHP Mława z dnia 2 kwietnia 2016 roku zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza:
pwd. Tomaszowi WiśniewskiemuCzuwaj!

/-/ hm. Sławomir Wietecha HR