L13/2016

Mława, 19 sierpnia 2016 r.


Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Mława
im. Henryka Klemensa Sokalskiego

Rozkaz L. 13/20162.Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 19 sierpnia 2016 r. Komendę Rajdu Reduty i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:
- pwd. Izabelę Bergolc - komendantka rajdu
- dh Natalię Stefańską- zc-a komendantki rajdu ds. programu
- dh Karinę Czaplicką - oboźną
- pwd. Tomasza Ronkiewicza - członkiem komendy rajdu
- dh Olgę Tyszewską - członkiem komendy rajdu
- dh Annę Sokolską - członkiem komendy rajdu

Czuwaj!

/-/ hm. Sławomir Wietecha HR