L14/2016

Mława, 2 września 2016 r.


Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Mława
im. Henryka Klemensa Sokalskiego

Rozkaz L. 14/20167. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich w Mławie przy Komendzie Hufca ZHP Mława zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego następujące druhny:
- dh Annę Sokolską
- dh Annę Ronkiewicz
- dh Inga Szlagor
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich w Mławie przy Komendzie Hufca ZHP Mława otwieram próby na stropień przewodniczki dh Dominice Tkaczyk oraz dh Weronice Tkaczyk.

Czuwaj!

/-/ hm. Sławomir Wietecha HR