Bear Gryls powiedział: Staraj się poznać przyrodę

Cel: Zwiększenie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę i dobra jakie z niej płyną

Zamierzenia: Harcerze na zbiórce wykonają karmiki dla ptaków, dzięki którym będą mogli oni obserwować ich zachowania na przyszłej zbiórce

Cz. 1
Czas: około 1h 50 min

Przebieg Zbiórki


1. Obrzędowe rozpoczęcie
2. Wyświetlenie części odcinka programu Beara Grylsa http://www.youtube.com/watch?v=QuB3kr3ckYE w celu zapoznania harcerzy z fabułą zbiórki
3. Zaprezentowanie projektu karmików
4. Zaprezentowanie narzędzi- krótkie przepisy BHP
5. Przystąpienie do pracy
6. Prezentacja wytworzonych karmików
7. Wyznaczenie osób które umieszczą karmiki w wybranych przez drużynowego miejscach, oraz będą dosypywać ptakom pokarmu
8. Ogłoszenia, podsumowanie
9. Obrzędowe zakończenie zbiórki - krąg


CZ. 2

1. Zbiórka w punkcie z którego najszybciej można się udać w miejsca obserwacji
2. Podzielenie na małe grupy spec obserwatorów
3. Obserwacje, dokumentacje, zapisywanie spostrzeżeń
4. Prezentacja drużynie tropów różnych zwierząt oraz sposobów jak unikać legowiska groźniejszych z nich
5. Zaprezentowanie wyników obserwacji
6. Podsumowanie cyklu zbiórek.
Podobało się czy nie
7. Ogłoszenia parafialne
8. Obrzędowe zakończenie, krąg

Opracował: M. Wernik