Mam swoje zdanie i umiem go bronić

Temat: Mam swoje zdanie i umiem go bronić
(debata Oxfordzka –„Harcerstwo – dziecinada, czy pasja na całe życie”)
Cele:
1. Nauka budowania własnego zdania
2. Ćwiczenie umiejętności bronienia własnego zdania
3. Nauka szukania silnych, trafnych i merytorycznych argumentów w celu obronienia własnych racji
Zamierzenia:
1. Harcerze po zbiórce będą umieli budować trafne i merytoryczne argumenty
2. Będą umieli akcentować swoje zdanie, oraz je prezentować
3. Zbiórka pomoże im w zdobyciu umiejętności przekonywania innych do swoich racji
Materiały:
1. Wyszukanie, bądź zebranie argumentów za i przeciw danemu tematowi
2. Znalezienie materiałów potwierdzających prawdziwość danej tezy, będących podstawą do stworzenia dyskusji
Przebieg:
1. Przedstawienie tematu debaty, wprowadzenie w problematykę (propozycja tematu: „Harcerstwo – dziecinada, czy sposób an życie” – temat debaty może być wybrany pod konkretne potrzeby drużyny) (5 min)
2. Podział drużyny na 3 grupy – jedna opowiadająca się za harcerstwem, jako zabawą dla dzieci, druga za harcerstwem jako sposobem na całe życie, oraz trzecia będąca widzami debaty, która zdecyduje o wygranej (podziału można dokonać według osobistego zdania członków drużyny na dany temat , bądź jako wytyczenie zadania sprawdzenia się w umiejętności szukania i budowania argumentów na członkom drużyny) (5 min)
3. Praca w grupach – drużynowy przekazuje grupom materiały pozwalające się zapoznać z danym problemem – przykłady różnych opinii na dany temat, materiałów przybliżających problem itp. Oprócz opierania się na materiałach przekazanych przez drużynowego grupy same wymyślają swoje argumenty i linię obrony swoich racji (mogą korzystać z wszelkich dostępnych pomocy, od ankiety ulicznej, po internet). (25 – 35 min)
4. Dyskusja. Drużynowy jest prowadzącym. Grupy dyskutujące siadają naprzeciwko siebie, publiczność obok. Dyskusja jest prowadzona według następującego schematu: (45 – 55 min)
a) Zaprezentowanie swoich głównych argumentów (5 min)
b) Prowadzenie dyskusji pomiędzy grupami (15 min)
c) Pytania prowadzącego (10 min)
d) Pytania widzów (10 min)
e) Podsumowanie przez każdą że stron dyskusji ( 5 min)
5. Głosowanie. Widzowie głosują na stronę, która była bardziej przekonująca, biorąc pod uwagę przygotowanie, trafność oraz umiejętność obrony własnych argumentów. (5 min)
6. Podsumowanie wyników głosowania, ewent. nagrody dla zwycięzców. (5 min)


Opracował: Ł. Grabowski