Niech wygra najlepszy!!!

Temat: Niech wygra najlepszy!!!

Cele:
1. Zaprezentowanie wyborów jako ważnego elementu demokracji
2. Uzmysłowienie potrzeby podejmowania świadomych, odpowiedzialnych i przemyślanych decyzji
3. Zapoznanie harcerzy z mechanizmami kampanii wyborczych

Zamierzenia:
1. Harcerze będą znali znaczenie takich haseł jak: demokracja, frekwencja, wybory, populizm, pluralizm, komunikacja polityczna, itp.
2. Harcerze będą umieli zaprezentować swoje najlepsze cechy
3. Harcerze będą potrafili podejmować świadome decyzje
4. Harcerze zwrócą uwagę na problemy występujące w ich drużynie, bądź pozytywne aspekty jej funkcjonowania, akcentując je w kampaniach wyborczych

Materiały:
1. Definicje pojęć, których użyjemy na zbiórce.

Przebieg:
1. Przedstawienie fragmentu filmu „Dzień świra”, pokazujący absurdalność i pustość polskiej polityki: http://www.youtube.com/watch?v=CBYDoSv8FFg&feature=related (2 min)
2. Wprowadzenie w temat zbiórki. Krótkie omówienie tego co przedstawiał fragment filmu. (5 min)
3. Przygotowanie do wyborów. Podział drużyny na 3 grupy. Drużyna staje przed ważną chwilą, dotychczasowy drużynowy musi odejść z funkcji. Drużyna potrzebuje kandydata na nowego drużynowego. Zadaniem każdej z grup jest wybranie osoby, która będzie ich kandydatem, przygotowanie programu wyborczego, kampanii, oraz spotu wyborczego. (30 min)
4. Piosenka/zabawa. (5 min)
5. Rozmowa na temat poziomu polityki, ważności wyborów, sposobów komunikacji z wyborcami, pokrycia obietnic wyborczych, przeprowadzania kampanii wyborczych. Wyjaśnienie podstawowych pojęć. Pytania do gościa. (15 min)
6. Ostatnie poprawki w przygotowaniu własnych kampanii wyborczych. (15 min)
7. Prezentacja programu wyborczego oraz przygotowanych spotów. (25 min)
8. Wybory. Każdy dostaje przygotowane karteczki z wypisanymi numerami drużyn (I, II, III) oprócz swojej i oddaje głos. Po podliczeniu głosów wskazywany jest zwycięzca. (10 min)
9. Podsumowanie. Dyskusja - Kto i dlaczego najbardziej nas przekonał? Co zawierały bądź czego zabrakło w kampaniach poszczególnych grup? Kto był najbardziej merytoryczny, a kto głosił tylko puste hasła? Ewent. podsumowanie przez gościa. (15 min)
10. Wspólna zabawa (5 min)Uwagi:
1. Dla lepszego efektu zbiórki można zaprosić gościa: lokalnego polityka, instruktora, politologa.
2. Linki do stron:
http://www.youtube.com/watch?v=CBYDoSv8FFg&feature=related
3. Podczas zbiórki można użyć kamery, w celu nagrania spotów wyborczych.

Opracował: Ł. Grabowski