Współczesny patriotyzm

Współczesny patriotyzm

Polityka / dla harcerzy starszych, wędrowników

Cele:

1. Przygotowanie członków drużyny do wypełniania obowiązków obywatela RP.
2. Poznanie problemów i potrzeb polskiego społeczeństwa. Próba zdefiniowania polityka idealnego – określenie oczekiwań względem ludzi reprezentujących nasze interesy.

Zamierzenia:

Po zbiórce harcerz będzie: Znał programy wyborcze polskich partii, będzie świadomy swoich wyborów. Znał liderów, cele oraz deklarowane wartości najważniejszych partii RP

Plan zbiórki:

1) Obrzędowe rozpoczęcie
2) Gra w skojarzenia : PATRIOTYZM
3) Podział na grupy- grupy wcielają się w konkretne partie polityczne tj. PO, PiS, SLD, PSL.
4) Grupy na podstawie otrzymanego programu wyborczego mają za zadanie stworzyć kampanię wyborczą tj. Spot wyborczy, notkę prasową, ulotki, informację radiową
5) Prezentacja swojej pracy.
6) Pląs lub zabawa
7) Tworzenie portretu idealnego polityka.:
- harcerze wybierają spośród siebie lidera, odpowiedniego partyjnie ( PO- Donald Tusk, PiS- Jarosław Kaczyński, itd....)
- na podstawie krótkiego życiorysu oraz swojej wiedzy stworzą portet idealnego lidera, przewodniczącego partii.
8) Pląs
9) Obrzędowe zakończenie.
Materiały pomocnicze:
- programy wyborcze partii
- kamery, aparaty fotograficzne
- kartki
- długopisy, flamastry, farby, kredki
- życiorysy przewodniczących partii

Opracowała: A. Zbrzyzna