Komenda Hufca


KOMENDA HUFCA ZHP MŁAWA


Komendant Hufca

hm. Sławomir Wietecha
e-mail: myk123@wp.pl

Z-ca Komendanta Hufca, Skarbnik

phm. Dawid Żółtowski

e-mail:

Członek Komendy Hufca ds. programu

pwd. Izabela Bergolc

e-mail:

Członek Komendy Hufca ds. kształcenia

pwd. Emilia Kaczmarska

e-mail:

Członek Komendy Hufca ds. promocji

phm. Tomasz Wiśniewski

e-mail:

Członek Komendy Hufca ds. pracy z kadrą

phm. Piotr Hołownia

e-mail:

Członek Komendy Hufca ds. rozwoju duchowego

phm. x Wiesław Szymański

e-mail:

KOMISJA REWIZYJNA HUFCA ZHP MŁAWA


Przewodniczący Komiscji Rewizyjnej

pwd. Grzegorz Krajewski
e-mail:

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

phm. Magdalena Hołownia

e-mail:

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

phm. Łukasz Grabowski

e-mail: