Komenda Hufca


KOMENDA HUFCA ZHP MŁAWA


Komendant Hufca

phm. Dawid Żółtowski

e-mail: dawid.zoltowski@zhp.net.pl

tel: 881 587 136

Skarbnik, Zastępca komendanta ds. organizacyjnych

pwd. Amanda Wernik

e-mail:

Zastępca komendanta

hm. Sławomir Wietecha

e-mail: myk123@wp.pl

tel: 506 806 865

Zastępca komendanta ds. programu

pwd. Izabela Bergolc

e-mail:

Członek komendy hufca ds. pracy z kadrą

pwd. Barbara Kałapus

e-mail:

Członek komendy hufca ds. kształcenia

pwd. Anna Sokolska

e-mail:

KOMISJA REWIZYJNA HUFCA ZHP MŁAWA


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

phm. Tomasz Wiśniewski
e-mail:

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

phm. Magdalena Hołownia

e-mail:

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

phm. Łukasz Grabowski

e-mail: