Zjazd Wyborczy Hufca ZHP Mława

Mława, 16.05.2019 r.


Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Mława
Im. Henryka Klemensa Sokalskiego

Rozkaz L. 4/2019


1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Na podstawie Uchwały rady naczelnej ZHP nr 29/XL z dn. 2 marca 2019 r. zwołuję Zjazd Hufca Mława. Termin Zjazdu Hufca ustalam na 15. czerwca 2019 r. o godz. 14:00 w harcówce na plebani Kościoła Św. Trójcy w Mławie – ul. Stary Rynek 18.
1.2. Informacje
1.2.1. Ogłaszam listę uczestników Zjazdu z głosem decydującym
- hm. Sławomir Wietecha
- phm. Łukasz Grabowski – sekretarz Komisji Rewizyjnej
- phm. Magdalena Hołownia – z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- phm. Piotr Hołownia – członek Komendy Hufca
- phm. Magdalena Kowalska – członkini KSI
- phm. Kazimierz Lewandowski – przewodniczący Kręgu Seniora
- phm. Wiesław Szymański – kapelan Hufca
- phm. Hanna Wietecha – członkini KSI
- phm. Tomasz Wiśniewski – członek Komendy Hufca
- phm. Dawid Żółtowski – skarbnik, z-ca Komendanta Hufca
- pwd. Izabela Bergolc – członkini Komendy Hufca
- pwd. Barbara Kałapus – członkini KI „Przechył”
- pwd. Grzegorz Krajewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- pwd. Mateusz Leszczyński – członek KI „Rekiny Futbolu”
- pwd. Anna Ronkiewicz – członkini KI „Przechył”
- pwd. Tomasz Ronkiewicz – Komendant Kręgu Instruktorskiego „Rekiny Futbolu”
- pwd. Anna Sokolska – członkini KI „Przechył”
- pwd. Inga Szlagor – członkini KI „Przechył”
- pwd. Amanda Wernik – członkini KI „Przechył”
- pwd. Mateusz Wernik – członek KI „Przechył”
- pwd. Artur Wietecha – członek KI „Rekiny Futbolu”
- Olga Grzegorczyk – drużynowa VII PWGŻDS „Jungi”
- Julia Klonowska – drużynowa X PWŻDH „Horyzont”
- Paulina Pawłowska – drużynowa I PWKDW „Blind”
- Kamila Pazderska - drużynowa II KWDH „Sokoły”
- Michał Przetakowski – drużynowy VI PWMDH „Jungi”
- Maria Zaborowska – drużynowa I Gromady Zuchowej „Wilczki Morskie”

1.2.2. Zgodnie z pkt. 13 Ordynacji Wyborczej ZHP wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników Zjazdu z głosem decydującym zgłasza się do właściwego komendanta hufca, tak aby rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi.


Czuwaj!
Komendant Hufca
/-/ hm. Sławomir Wietecha HR