Kontakt

Komenda Hufca ZHP Mława

adres korespondencyjny: ul. Stary Rynek 18 06-500 Mława

Komendant Hufca hm. Dawid Żółtowski

telefon: 881 587 136

Zastępca Komendanta Hufca hm. Sławomir Wietecha

telefon: 506 806 865


email: mlawa@zhp.pl

_______________________________
Numer konta Hufiec ZHP Mława:

Hufiec ZHP Mława ul. Stary Rynek 18, 06-500 Mława
87 8225 0009 2001 0000 0576 0001 – Bank Spółdzielczy
_____________________________
Dane finansowe Chorągwi Mazowieckiej ZHP:

Główne Konto Bankowe: Millennium Bank S.A. 82 1160 2202 0000 0001 3283 4329
NIP: 774-31-36-686
REGON: 141199156
NR KRS: 0000291419
_______________________________